Przetargi - archiwum

Przetarg - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Gruntowej i Rzeszowskiej - Bocznej I w Nisku.

Numer ogłoszenia: 40323 - 2016; data zamieszczenia: 14.04.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Nisko, Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. 015 8415643, 015 8415638, faks 015 8415630.

Dokumentacja do pobrania:

Ogloszenie o zamowieniu (pdf)

SIWZ i załączniki (zip)

Dokumentacja techniczna (zip, 57 MB)

Uwaga:

Wszystkie zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia i odpowiedzi na zapytania zostaną umieszczone bezpośrednio pod tym komunikatem.

29.04.2016r.

Wyjaśnienia treści SIWZ, zmiana terminu

Uzupełniona dokumentacja techniczna

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

4.05.2016r.

Wyjaśnienia treści SIWZ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Zamówienia Publiczne
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Anna Wołoszyn
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 kwietnia 2016 12:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Ortylewski
Ilość wyświetleń: 1229
04 maja 2016 14:48 (Andrzej Ortylewski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 kwietnia 2016 11:46 (Andrzej Ortylewski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 kwietnia 2016 11:45 (Andrzej Ortylewski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)