Przetargi - archiwum

Przetarg - Zadanie 1: Odbudowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bema i Krótkiej w Nisku. Zadanie 2: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Torowej w Nisku.

Numer ogłoszenia: 41573 - 2016; data zamieszczenia: 15.04.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Nisko, Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. 015 8415643, 015 8415638, faks 015 8415630.

Dokumentacja do pobrania:

Ogloszenie o zamowieniu (pdf)

SIWZ i załączniki (zip)

Dokumentacja techniczna (zip, 105 MB)

Uwaga:

Wszystkie zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia i odpowiedzi na zapytania zostaną umieszczone bezpośrednio pod tym komunikatem.

05.05.2016r.

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Zamówienia Publiczne
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Anna Wołoszyn
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 kwietnia 2016 14:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Ortylewski
Ilość wyświetleń: 883
05 maja 2016 15:05 (Andrzej Ortylewski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 kwietnia 2016 14:23 (Andrzej Ortylewski) - Opublikowanie dokumentu.
15 kwietnia 2016 14:22 (Andrzej Ortylewski) - Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)