Przetargi - archiwum

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Działania promocyjno-informacyjne dotyczące Projektu dofinansowanego z Funduszu Spójności pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy i Miasta Nisko.

Ogłoszenie

 o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Gmina Nisko

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko,

Plac Wolności 14 ,

37-400 Nisko, woj. podkarpackie,

tel. (15)8415-643 (sekretariat) 8415-661 (zam. pub.), fax (15)8415-630,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Działania promocyjno-informacyjne  dotyczące Projektu dofinansowanego  z Funduszu Spójności pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej  na terenie Gminy i  Miasta Nisko.

 

Wybrano ofertę:

Multikolor Mariusz Bibik

37-450 Stalowa Wola

Al. Jana Pawła II 43

Cena oferty - 54 366.00 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania formalne Zamawiającego i posiada najkorzystniejszą cenę.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

Razem

1

Multikolor Mariusz Bibik

Al. Jana Pawła II 43

37-450 Stalowa Wola

(6)

100,00

  100,00

1

TVS Sp z o.o.

Plac Grunwaldzki 12

40-126 Katowice

(5)

  95,00

  95,00

1

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BACARD Janina Baka

Jaworze 27a

26-050 Zagnańsk

(4)

  83,00

  83,00

1

UNIA Sp z o.o.

ul. Ceglarska 14 /10

30-362 Kraków

(1)

  51,00

  51,00

1

.bringMore advertsing Włodzimierz Rajczyk

ul. Armii Krajowej 9a

41-506 Chorzów

(3)

  42,00

  42,00

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

1

2

Althermedia Sp z o.o. Sp k.

ul. Bagatela 11 /1a

00-585 Warszawa

Art. 89. ust.1 pkt 5

Oferta została odrzucona ponieważ wykonawca został  wykluczony

 

Zamawiający wykluczył z postępowania:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

1

Althermedia Sp z o.o. Sp k.

ul. Bagatela 11 /1a

00-585 Warszawa

Art. 24 ust. 2 pkt 4

Nie złożono dokumentu: Aktualna informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy

Uzasadnienie :

Zamawiający wezwał Oferenta do uzupełnienia następujących dokumentów

Oferent pomimo wezwania nie uzupełnił brakujących dokumentów

 

 

 

 

Nisko dnia: 2012-08-07

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Zamówienia Publiczne
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 sierpnia 2012 10:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Ortylewski
Ilość wyświetleń: 1461
07 sierpnia 2012 10:31 (Andrzej Ortylewski) - Dodanie dokumentu.