Przetargi - archiwum

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Kompleksowe utrzymanie czystości wraz z zimowym utrzymaniem dróg na terenie Gminy i Miasta Nisko.

Ogłoszenie

 o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Gmina Nisko

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko,

Plac Wolności 14 ,

37-400 Nisko,

tel. (15)8415-643 (sekretariat) 8415-661 (zam. pub.), fax (15)8415-630,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Kompleksowe utrzymanie czystości wraz z zimowym utrzymaniem dróg na terenie Gminy i Miasta Nisko.

 

Wybrano ofertę:

Miejski Zakład Komunalny Nisko Spółka z o.o. w Nisku

37-400 Nisko

ul. Szklarniowa 1

Cena oferty - 316 550.00 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania formalne Zamawiającego i posiada najkorzystniejszą cenę

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

Razem

1

Miejski Zakład Komunalny Nisko Spółka z o.o. w Nisku

ul. Szklarniowa 1

37-400 Nisko

(1)

100,00

  100,00

W toku postępowania nie został wykluczony żaden oferent, ani też żadna z ofert nie podlegała odrzuceniu.

Nisko dnia: 2012-08-14

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Zamówienia Publiczne
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 sierpnia 2012 12:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Ortylewski
Ilość wyświetleń: 1202
14 sierpnia 2012 12:16 (Andrzej Ortylewski) - Dodanie dokumentu.