Przetargi - archiwum

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Obiekt I: Budowa sieci wodociągowej w Nisku, os. Barce- IV etap realizacji. Obiekt II: Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w msc. Racławice- II etap realizacji..

Ogłoszenie

 o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Gmina Nisko

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko,

Plac Wolności 14 ,

37-400 Nisko, woj. podkarpackie,

tel. (15)8415-643 (sekretariat) 8415-661 (zam. pub.), fax (15)8415-630,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na

Obiekt I: Budowa sieci wodociągowej w Nisku, os. Barce- IV etap realizacji.

Obiekt II: Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w msc. Racławice- II etap realizacji..

 

Wybrano ofertę:

Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze Wodociągów i Kanalizacji

WODAPOL Marian Polski

22-400 Zamość Staniec 109

Cena oferty - 422 767.60 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania formalne Zamawiającego i posiada najkorzystniejszą cenę.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

Razem

1

Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze Wodociągów i Kanalizacji WODAPOL Marian Polski

Sitaniec 109

22-400 Zamość

(3)

100,00

  100,00

1

Przedsiębiorstwo FORTIS Mariusz Głowik

ul. Wąsacza 8

35-330 Rzeszów

(2)

  84,00

  84,00

1

Miejski Zakład Komunalny Nisko Spółka z o.o. w Nisku

ul. Szklarniowa 1

37-400 Nisko

(4)

  80,00

  80,00

1

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych J. Korkosz - sp j

ul. Nowa 93

37-400 Nisko

(1)

  79,00

  79,00

1

Usługowy Zakład Wod-Kan. CO i GAZ Roman Szul

oś. Sobieskiego 71

37-200 Przeworsk

(5)

  76,00

  76,00

W toku postępowania nie został wykluczony żaden oferent, ani też żadna z ofert nie podlegała odrzuceniu.

 

Nisko dnia: 2012-08-06

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Zamówienia Publiczne
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 sierpnia 2012 12:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Ortylewski
Ilość wyświetleń: 1507
06 sierpnia 2012 12:39 (Andrzej Ortylewski) - Dodanie dokumentu.