Komunikaty

Komunikat w sprawie wprowadzenia taryf

Na podstawie USTAWY z dnia 27 października 2017 r. poz. 2180 o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw art. 9 poz. 3 Jeżeli rada gminy przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy nie podjęła uchwały w terminie, o którym mowa w art. 24 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1, i nie upłynął termin 70 dni, o którym mowa w art. 24 ust. 8 ustawy zmienianej w art. 1 – przyjmuje się, że taryfy zweryfikowane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wchodzą w życie z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. 12 grudnia 2017r).

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Spółki prawa handlowego z udziałem gminy

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Miejski Zakład Komunalny sp. z o. o. w Nisku
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Zbigniew Kuziora
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 grudnia 2017 08:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Ortylewski
Ilość wyświetleń: 1008
14 grudnia 2017 08:28 (Andrzej Ortylewski) - Opublikowanie dokumentu.
14 grudnia 2017 08:28 (Andrzej Ortylewski) - Dodanie załącznika [taryfy_121217.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
14 grudnia 2017 08:27 (Andrzej Ortylewski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)