Komunikaty

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

 

I N F O R M A C J A

 

Działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r  o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2014r poz.594 z późn. zmianami) i Zarządzenia Nr 6/2015 z dnia 15 stycznia 2015r Burmistrz Gminy        i Miasta Nisko zawiadamia, że w dniach od 22 stycznia 2015r do 11 lutego 2015r w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku na tablicy ogłoszeń można zapoznać się            z wykazem nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy.

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 19.01.2015
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Zbigniew Drewniak
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 stycznia 2015 09:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Zbigniew Drewniak
Ilość wyświetleń: 702
19 stycznia 2015 09:09 (Zbigniew Drewniak) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 stycznia 2015 09:09 (Zbigniew Drewniak) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)