Akty prawne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr XLIX/394/18 z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku oraz przyjęcia do realizacji Projektu pn.: "Strefy zieleni i rekreacji w Nisku przy zbiorniku wodnym na Osiedlu Podwolina"

Uchwała Nr XLIX/394/18 z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku oraz przyjęcia do realizacji Projektu pn.: "Strefy zieleni i rekreacji w Nisku przy zbiorniku wodnym na Osiedlu Podwolina".

Uchwała Nr XLVIII/393/18 z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko na dokonanie zamiany nieruchomości

Uchwała Nr XLVIII/393/18 z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko na dokonanie zamiany nieruchomości

Uchwała Nr XLVIII/392/18 z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nisko

Uchwała Nr XLVIII/392/18 z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nisko

Uchwała Nr XLVIII/391/18 z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zarzeczu w Przedszkole w Zarzeczu

Uchwała Nr XLVIII/391/18 z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zarzeczu w Przedszkole w Zarzeczu

Uchwała Nr XLVIII/390/18 z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 w Nisku

Uchwała Nr XLVIII/390/18 z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 w Nisku

Uchwała Nr XLVIII/389/18 z dnia 7 maja 2018 r.w sprawie zmiany do Uchwały Nr XXXIX/297/09 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 25 marca 2009 r., w sprawie podziału Niżańskiego Centrum Kultury "Sokół" na dwie samorządowe instytucje kultury: Niżańskie Centrum Kultury "Sokół" w Nisku i Miejska Biblioteka Publiczna w Nisku oraz nadania statutów nowo utworzonym instytucjom

Uchwała Nr XLVIII/389/18 z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie zmiany do Uchwały Nr XXXIX/297/09 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 25 marca 2009 r., w sprawie podziału Niżańskiego Centrum Kultury "Sokół" na dwie samorządowe instytucje kultury: Niżańskie Centrum Kultury "Sokół" w Nisku i Miejska Biblioteka Publiczna w Nisku oraz nadania...

Uchwała Nr XLVIII/388/18 z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.

Uchwała Nr XLVIII/388/18 z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.

Uchwała Nr XLVII/387/18 z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Nisko na lata 2016 - 2022

Uchwała Nr XLVII/387/18 z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Nisko na lata 2016 - 2022

Uchwała Nr XLVII/386/18 z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.

Uchwała Nr XLVII/386/18 z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.

Uchwała Nr XLVII/385/18 z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Nisko na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwała Nr XLVII/385/18 z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Nisko na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych