Akty prawne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr LI/404/18 z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Uchwała Nr LI/404/18 z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Uchwała Nr LI/403/18 z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/138/16 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 18.03.2016 r. dot. przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Nisko" na lata 2015-2020 opracowanego w ramach projektu pn:"Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Nisko" realizowanego zgodnie z umową nr POIS.09.03.00-00-375/13, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Program Operacyjny Infrastruktura i Ś

Uchwała Nr LI/403/18 z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/138/16 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 18.03.2016 r. dot. przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Nisko" na lata 2015-2020 opracowanego w ramach projektu pn:"Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Nisko" realizowanego zgodnie z umową nr POIS.09.03.00-00-375/13,...

Uchwała Nr LI/402/18 z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki

Uchwała Nr LI/402/18 z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki

Uchwała Nr LI/401/18 z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Stalowowolskiego

Uchwała Nr LI/401/18 z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Stalowowolskiego

Uchwała Nr LI/400/18 z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.

Uchwała Nr LI/400/18 z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.

Uchwała Nr L/399/18 z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania

Uchwała Nr L/399/18 z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania

Uchwała Nr L/398/18 z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie dodatkowej pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego

Uchwała Nr L/398/18 z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie dodatkowej pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego

Uchwała Nr L/397/18 z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.

Uchwała Nr L/397/18 z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.

Uchwała Nr L/396/18 z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko za 2017 r.

Uchwała Nr L/396/18 z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko za 2017 r.

Uchwała Nr L/395/18 z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 r.

Uchwała Nr L/395/18 z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 r.