Komunikaty

Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego zmierzającego do zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play nr NIZ7006C”.

Nisko, dnia 18.09.2020 r.

OSK.6220.3.2019.GD

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

Działając w oparciu o art. 7 do art. 11 zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256), zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie dowodowe, zmierzające do wydania decyzji administracyjnej, wszczęte na wniosek Inwestora w dniu 06.05.2020 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play nr NIZ7006C”.

Inwestor – P4 Sp. z o.o., 02 – 677 Warszawa.

Pełnomocnik Inwestora: Pan Łukasz Olbiński, 40 – 871 Katowice.

W związku z powyższym, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia można wypowiedzieć się co do zebranych dowodów dotyczących ww. sprawy oraz zapoznać się z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie oraz opinią Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Stalowej Woli.

Całość dokumentów, zgromadzonych w przedmiotowej sprawie, znajduje się w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku (siedziba Urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14) w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej (pokój nr 7) i jest dostępna w dniach pracy Urzędu.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

mgr inż. Waldemar Ślusarczyk

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 września 2020 12:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Władysław Pracoń
Ilość wyświetleń: 67
18 września 2020 12:51 (Władysław Pracoń) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)