Gmina i Miasto Nisko

Komunikaty zobacz archiwum »

Zawiadomienie o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża Nisko II na działkach nr 1032/65, 1032/67, 1795 w miejscowości Nisko”.

Nisko, dnia 10.01.2019 r.

OSK.6220.3.2018

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GMINY I MIASTA NISKO

 

Zgodnie z art. 49, art. 101 oraz art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), zawiadamiam, że w dniu 11.12.2018 r. Inwestor przedłożył Burmistrzowi Gminy i miasta Nisko Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: „wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża Nisko II na działkach nr 1032/65, 1032/67, 1795 w miejscowości Nisko”, opracowany przez Panią mgr inż. Urszulę Pulikowską.

W związku z powyższym Burmistrz Gminy i Miasta Nisko postanowieniem z dnia 14.12.2018 r. znak: OSK.6220.3.2018 podjął zawieszone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ww. inwestycji.

Inwestor – Piaski Polskie Sp. z o.o., ul. Bohaterów Westerplatte 11, 65 – 034 Zielona Góra.

Przedłożona dokumentacja, obejmująca m. in. Kartę informacyjną przedsięwzięcia, kopię mapy ewidencyjnej, opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 21.06.2018 r., Postanowienie Burmistrza Gminy i Miasta Nisko z dnia 24.09.2018 r. znajduje się do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku (siedziba Urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14) w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej (pokój nr 7) w dniach pracy Urzędu.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

mgr inż. Waldemar Ślusarczyk

 

 

 

Dokument wytworzony przez: Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 stycznia 2019 11:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Władysław Pracoń
Ilość wyświetleń: 163
11 stycznia 2019 11:26 Władysław Pracoń - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl