Komunikaty

zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Zarzeczu rejon ul.Starej gm. Nisko

Nisko, 31 grudnia 2018r.

PPB.6733.1.46.2018

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

 

   Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 2096, z późn. zm.), w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1945) zawiadamiam, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle 38-200 Jasło ul. Floriańska 112została wydana decyzja Nr 46/2018 znak PPB.6733.1.46.2018 z dnia 31.12.2018r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ew. 1405/3, 1405/5, 1406, 1422/3, 2185/10, 2185/9, 2185/8 2185/7, 2185/6 położonych w miejscowości Zarzecze przy ul. Starej gm. Nisko.

   Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 14 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia następnego po dniu publicznego ogłoszenia)zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 7 30- 1530 )oraz wnieść odwołanie od decyzji.

 

 

 

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

 

mgr inż. Waldemar Śłusarczyk

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 grudnia 2018 09:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 639
02 stycznia 2019 10:07 (Monika Biało-Gajda) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 grudnia 2018 09:34 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)