Komunikaty

Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Nisku w sprawie w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Gminy i Miasta Nisko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok”.

 

KONSULTACJE DOTYCZĄCE PROJEKTU

„Programu Współpracy Gminy i Miasta Nisko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok”.

 

            Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie działające na terenie Gminy i Miasta Nisko o zgłaszanie uwag do załączonego projektu programu.

            Z projektem „Programu Współpracy Gminy i Miasta Nisko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016” można zapoznać się na stronie internetowej  www.nisko.pl.

            Po zapoznaniu się z projektem programu wszelkie uwagi można zgłaszać w formie pisemnej do dnia 12 listopada 2015r. do Biura Obsługi Klienta Urzędu Gminy i Miasta Nisko (pok. Nr 7), Plac Wolności 14.

            Szczegółowych informacji o projekcie programu udziela mgr Monika Majcher – podinspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i spraw społecznych pod nr tel 15 8415 636

Do pobrania:

  • Projekt „Programu Współpracy Gminy i Miasta Nisko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok”.
  • Formularz uwag

 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 listopada 2015 08:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Maria Kopeć
Ilość wyświetleń: 634
06 listopada 2015 11:46 (Maria Kopeć) - Opublikowanie dokumentu.
06 listopada 2015 11:46 (Maria Kopeć) - Dodanie załącznika [projekt_porgramu_opp_2016_pp.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 listopada 2015 11:45 (Maria Kopeć) - Usunięcie załącznika [projekt_porgramu_opp_2016.doc] z dokumentu. (Dokument opublikowany)