Komunikaty

obwieszczenie dotyczące wezwania do udziału w postępowaniu administracyjnym spadkobierców alo osób sprawujących zarząd majątkiem masy spadkowej

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NISKO

z dnia 26 listopada 2012 r.
w sprawie wezwania do udziału w postępowaniu administracyjnym spadkobierców albo osoby sprawujące faktyczny zarząd majątkiem masy spadkowejW nawiązaniu do przepisów art. 30 § 4 i 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego – jednolity tekst (Dz. U. z 2000 roku Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami)

w z y w a m

do udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie części działek nr ew. 1519 i 1520/2 położonych w Zarzeczu gmina Nisko województwo podkarpackie


następujące osoby w kolejności jak niżej:


- spadkobierców zmarłego Pliszki Jana właściciela nieruchomości nr ew. 1581/1 i współwłaściciela nieruchomości nr 1518/2 położonych przy ul. Lubelskiej w Zarzeczu gmina Nisko województwo podkarpackie lub osoby sprawujące faktyczny zarząd majątkiem masy spadkowej,

-spadkobierców zmarłej Pliszki Bronisławy współwłaścicielki nieruchomości nr ew. 1518/2 położonej przy ul. Lubelskiej w Zarzeczu gmina Nisko województwo podkarpackie lub osoby sprawujące faktyczny zarząd majątkiem masy spadkowej.

 

Oczekuję na osobiste lub pisemne zgłoszenie się w/w osób w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze) w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530 ) telefon do kontaktu 15 8415 645, w terminie 30 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do wiadomości publicznej.Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

 

mgr Julian OzimekNiniejsze zawiadomienie zamieszcza się:

  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Nisko

  • w sąsiedztwie terenu inwestycji

  • na stronie internetowej organu: www.nisko.pl

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 26.11.2012
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 listopada 2012 10:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 2061
28 listopada 2012 10:18 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu.