Przetargi - archiwum

Przetarg (ponowny) - Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w Nisku

Numer ogłoszenia: 80313 - 2015; data zamieszczenia: 02.06.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Nisko , Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. 015 8415643, 015 8415638, faks 015 8415630.

 

Dokumentacja do pobrania:

Ogloszenie o zamowieniu (pdf)

SIWZ i załączniki (zip)

Dokumentacja techniczna (zip) (66 MB)

 

Uwaga:

Wszystkie zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia i odpowiedzi na zapytania zostaną umieszczone bezpośrednio pod tym komunikatem

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Zamówienia Publiczne
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Andrzej Smoła
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 czerwca 2015 12:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Ortylewski
Ilość wyświetleń: 1312
02 czerwca 2015 12:29 (Andrzej Ortylewski) - Opublikowanie dokumentu.
02 czerwca 2015 12:28 (Andrzej Ortylewski) - Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)