Przetargi - archiwum

Przetarg - Rozbudowa drogi publicznej - odcinka małej obwodnicy - od rzeki Barcówki do skrzyżowania z ulicą Długą - drogą powiatową

Numer ogłoszenia: 245165 - 2014; data zamieszczenia: 26.11.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Nisko , Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. 015 8415643, 015 8415638, faks 015 8415630.

 

Dokumentacja do pobrania:

Ogloszenie o zamowieniu (pdf, 0,3 MB)

SIWZ i załączniki (zip, 0,8 MB)

Przedmiary i dokumentacja techniczna (zip, 116 MB)

 

Uwaga:

Wszystkie zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia i odpowiedzi na zapytania zostaną umieszczone bezpośrednio pod tym komunikatem

=============================

Wyjaśnienia treści SIWZ 05.12.2014r.

Uzupełnienie dokumentacji technicznej 05.10.2014r.

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Zamówienia Publiczne
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Andrzej Smoła
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 listopada 2014 12:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Ortylewski
Ilość wyświetleń: 1867
05 grudnia 2014 14:37 (Andrzej Ortylewski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 listopada 2014 15:18 (Andrzej Ortylewski) - Opublikowanie dokumentu.
26 listopada 2014 12:18 (Andrzej Ortylewski) - Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)