Przetargi - archiwum

Przetarg - Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy i Miasta Nisko

Numer ogłoszenia: 292718 - 2013; data zamieszczenia: 24.07.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Nisko , Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. 015 8415643, 015 8415638, faks 015 8415630.

 

Dokumentacja do pobrania:

Ogloszenie o zamowieniu (pdf, 0,3 MB)

SIWZ (zip, 1 MB)

Projekt budowlany (zip, 11,6 MB)

Specyfikacje techniczne (zip, 1,2 MB)

Przedmiary (zip, 0,35 MB)


Uwaga:

Wszystkie zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia i odpowiedzi na zapytania zostaną umieszczone bezpośrednio pod tym komunikatem

=============================

Zmiana treści SIWZ 29.07.2013

SIWZ po zmianach 29.07.2013

 

Wyjaśnienia treści SIZW 5.08.2013

Zagdospodarowanie terenu ul. Kilińskiego 5.08.2013

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Zamówienia Publiczne
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Andrzej Smoła
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 lipca 2013 12:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Ortylewski
Ilość wyświetleń: 1325
05 sierpnia 2013 12:21 (Andrzej Ortylewski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 lipca 2013 13:21 (Andrzej Ortylewski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 lipca 2013 13:27 (Andrzej Ortylewski) - Zmiana danych dokumentu.