Gmina i Miasto Nisko

Archiwum - Przetargi zobacz aktualne »

Ogłoszenie w sprawie unieważnienia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego ZO.I.341.5.2012 na zadanie: Dostawa sprzętu komputerowego oraz innych pomocy dydaktycznych w ramach rządowego programu Cyfrowa szkoła dla Zespołu Szkół w Nowosielcu

W związku z zakończeniem postępowania w procedurze prowadzonej na postawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759,z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego ZO.I.341.5.2012  na :

Dostawa sprzętu komputerowego oraz innych pomocy dydaktycznych w ramach rządowego programu Cyfrowa szkoła dla Zespołu Szkół w Nowosielcu, Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Nisku informuje, że zostały złożone 2 oferty:

Streszczenie  porównania złożonych ofert:

Lp.

oferty

Nazwa i adres wykonawcy

 

    Cena (wartośc)

 

   1

Marcin Wakszyński, TECHTOP, ul. Rzeszowska 10, 37-400 Nisko

 

 

 149524,25,-zł

  2

Moje Bambino Sp.z.o.o.S.K.A, ul.Graniczna 46 ,93-428 Łódź

169556,57,-zł

 

W toku postępowania oferta nr 1 tj. - Marcin Wakszyński, TECHTOP, ul. Rzeszowska 10,

37-400 Nisko na podstawie art.89, ust.1, pkt.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych została odrzucona ponieważ jej treśc nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W związku z tym, że cena najkorzystniejszej oferty tj. nr 2 - Moje Bambino Sp.z.o.o.S.K.A, ul. Graniczna 46 ,93-428 Łódź ,przewyższa kwotę ,którą zamawiający  może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, na podstawie  art.93ust.1.pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych zamawiający unieważnia postepowanie.

                                                                                                                                                            

Kierownik ZOEASiP

Alicja Krawiec

Dokument wytworzony przez: Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Nisku
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Krawiec Alicja
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 października 2012 08:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Ortylewski
Ilość wyświetleń: 1389
19 października 2012 08:09 Andrzej Ortylewski - Dodanie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl