Przetargi - archiwum

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez Zespół Szkół w Zarzeczu w ramach realizowanego projektu „Rozwój wiedzy kluczem do przyszłości”

OGŁOSZENIE

  o wyborze najkorzystniejszej oferty
w procedurze prowadzonej na postawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759,z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego - ZO.I.341.3.2012   na:

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez Zespół Szkół w Zarzeczu

w ramach realizowanego projektu „Rozwój wiedzy kluczem do przyszłości”

 

Zespół Szkół w Zarzeczu niniejszym informuje, że w wyniku postępowania na poszczególne części zadania wybrano następujące oferty:

Część 1. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego w Zespole Szkól
w Zarzeczu dla uczniów gimnazjum w roku szkolnym 2012/2013 i 2013/2014

Szkoła Języków Obcych, EU. Masters, ul. Geodetów 1/213, 35-328 Rzeszów

za cenę  44,90 zł brutto za 1 godzinę, tj. razem 44,90 x 120 godz. 5388,00,-zł brutto.

 

Część 2. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z matematyki w Zespole Szkól
w Zarzeczu dla uczniów gimnazjum w roku szkolnym 2012/2013 i 2013/2014

Szkoła Języków Obcych, EU. Masters, ul. Geodetów 1/213, 35-328 Rzeszów

za cenę  44,90 zł brutto za 1 godzinę, tj. razem 44,90 x 120 godz. 5388,00,-zł brutto.

Część 3. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z biologii w Zespole Szkół
w Zarzeczu dla uczniów gimnazjum w roku szkolnym 2012/2013 i 2013/2014

Justyna Gwóźdź, Zarzecze, ul. Ogrodowa 14, 37-400 Nisko

za cenę  60,00 zł brutto za 1 godzinę, tj. razem 60,00 x 120 godz. 7200,00,-zł brutto.

       Część 4. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z fizyki w Zespole Szkół
w Zarzeczu dla uczniów gimnazjum w roku szkolnym 2012/2013 i 2013/2014

Monika Nowak, Zarzecze, ul. Bukowina 8, 37-400 Nisko

za cenę  60,00 zł brutto za 1 godzinę, tj. razem 60,00 x 120 godz. 7200,00,-zł brutto.

 

Część 5. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych chemii w Zespole Szkół
w Zarzeczu dla uczniów gimnazjum w roku szkolnym 2012/2013 i 2013/2014

Justyna Gwóźdź, Zarzecze, ul. Ogrodowa 14, 37-400 Nisko

za cenę  60,00 zł brutto za 1 godzinę, tj. razem 60,00 x 120 godz. 7200,00,-zł brutto.

 

Część 6. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego w Zespole Szkól
w Zarzeczu dla uczniów szkoły podstawowej w roku szkolnym 2012/2013 i 2013/2014

Szkoła Języków Obcych, EU. Masters, ul. Geodetów 1/213, 35-328 Rzeszów

za cenę  44,90 zł brutto za 1 godzinę, tj. razem 44,90 x 120 godz. 5388,00,-zł brutto.

 

 

Część 7. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z matematyki w Zespole Szkól
w Zarzeczu dla uczniów szkoły podstawowej w roku szkolnym 2012/2013 i 2013/2014

Szkoła Języków Obcych, EU. Masters, ul. Geodetów 1/213, 35-328 Rzeszów

za cenę  44,90 zł brutto za 1 godzinę, tj. razem 44,90 x 120 godz. 5388,00,-zł brutto.

 

Część 8. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z przyrody w Zespole Szkół
w Zarzeczu dla uczniów szkoły podstawowej w roku szkolnym 2012/2013 i 2013/2014

Dorota Kozdra, Zarzecze, ul. Bukowina 1, 37-400 Nisko

za cenę  60,00 zł brutto za 1 godzinę, tj. razem 60,00 x 120 godz. 7200,00,-zł brutto.

 

Wybrane oferty spełniają wszystkie wymagania formalne Zamawiającego i posiadają najkorzystniejszą cenę.

W toku postępowania nie został wykluczony żaden oferent, ani też żadna z ofert nie podlegała odrzuceniu.

 

 

Nisko, dnia 18.09.2012r    

                                                                               Dyrektor Zespołu Szkół

                                                                              w Zarzeczu

                                                                               Jan Szuba

Wiadomość powiązana z

Jednostki organizacyjne

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Nisku
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Szuba Jan
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 września 2012 14:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Ortylewski
Ilość wyświetleń: 1684
18 września 2012 14:27 (Andrzej Ortylewski) - Dodanie dokumentu.