Przetargi - archiwum

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZP.341/2/2012

OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Gmina Nisko

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko,

Plac Wolności 14 ,

37-400 Nisko, woj. podkarpackie,

tel. (15)8415-643 (sekretariat) 8415-661 (zam. pub.), fax (15)8415-630,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na

 Zadanie 1

Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę układu komunikacyjnego miasta Niska , poprzez budowę nowych odcinków dróg publicznych wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym

 

Zadanie 2

Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi publicznej-odcinka małej obwodnicy -od rzeki Barcówki do ulicy Długiej - drogi powiatowej w Nisku- wraz z jednostronnym chodnikiem odwodnieniem i oświetleniem ulicznym..

 

Zadanie nr: 1

Wybrano ofertę:

Zbigniew Lach

37-405 Jarocin

Szyperki    39A

Cena oferty - 75 100.00 zł

Zadanie nr: 2

Wybrano ofertę:

Biuro Usług Projektowych DROGPROJEKT Sp z o.o. z siedzibą w Lublinie

20-147 Lublin

Al. Spółdzielczości Pracy    34

Cena oferty - 16 113.00 zł

 

Biuro Usług Projektowych DROGPROJEKT Sp z o.o. z siedzibą w Lublinie

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania formalne Zamawiającego i posiada najkorzystniejszą cenę

Zbigniew Lach

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania formalne Zamawiającego i posiada najkorzystniejszą cenę

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

Razem

1

Zbigniew Lach

Szyperki 39A

37-405 Jarocin

(7)

100,00

  100,00

1

Paweł Lach

Szyperki 39A

37-405 Jarocin

(6)

  74,00

  74,00

1

HSW Zakład Projektowo-Technologiczny Sp z o.o.

ul. Kwiatkowskiego 1

37-450 Stalowa Wola

(10)

  73,00

  73,00

1

Biuro Usług Projektowych DROGPROJEKT Sp z o.o. z siedzibą w Lublinie

Al. Spółdzielczości Pracy 34

20-147 Lublin

(8)

  68,00

  68,00

1

Biuro Konstrukcyjne REJPROJEKT Anna Rej

Siołkowa 336

33-330 Grybów

(2)

  67,00

  67,00

1

Usługi Geodezyjno-Projektowe Marta Salabura

ul. Danioelewicza 17

37-500 Jarosław

(3)

  64,00

  64,00

1

Biuro Usług Budowlanych mgr inż. Andrzej Głąb

Al. Jana Pawła II 25A /401

37-450 Stalowa Wola

(15)

  62,00

  62,00

1

Konsorcjum Lider  Firm Pracownia Inżynierska KLOTOIDA  Sp jawna i  Partner Pracownia Inżynierska KLOTOIDA    Sp z o.o.

ul. Płk Dąbka 8

30-732 Kraków

(4)

  52,00

  52,00

1

EURO-ALLANS Pracownia Projektowa Sp z o.o.

ul. Marusarzówny 2 /22

80-288 Gdańsk

(5)

  48,00

  48,00

1

Konsorcjum Firm  Lider Usługi Projektowe Tomasz Swynczak i  Partner Przedsiębiorstwo. Usług Geodezyjno-Projektowych GEOMIAR Sp z o.o.

ul. Słowackiego 24 /86

35-060 Rzeszów

(12)

  47,00

  47,00

1

PROMOST-WISŁA Sp z o.o.

ul. Radosna 8a

43-460 Wisła

(9)

  45,00

  45,00

1

BIK-KOPCZYK Piotr Kopczyk

ul. Podwisłocze 36 /101

35-309 Rzeszów

(11)

  40,00

  40,00

2

Biuro Usług Projektowych DROGPROJEKT Sp z o.o. z siedzibą w Lublinie

Al. Spółdzielczości Pracy 34

20-147 Lublin

(8)

100,00

  100,00

2

Zbigniew Lach

Szyperki 39A

37-405 Jarocin

(7)

  85,00

  85,00

2

Paweł Lach

Szyperki 39A

37-405 Jarocin

(6)

  77,00

  77,00

2

Usługi Geodezyjno-Projektowe Marta Salabura

ul. Danioelewicza 17

37-500 Jarosław

(3)

  73,00

  73,00

2

HSW Zakład Projektowo-Technologiczny Sp z o.o.

ul. Kwiatkowskiego 1

37-450 Stalowa Wola

(10)

  68,00

  68,00

2

Konsorcjum Lider  Firm Pracownia Inżynierska KLOTOIDA  Sp jawna i  Partner Pracownia Inżynierska KLOTOIDA    Sp z o.o.

ul. Płk Dąbka 8

30-732 Kraków

(4)

  56,00

  56,00

2

Egis Poland Sp zo.o.

ul. Puławska 182

02-670 Warszawa

(1)

  47,00

  47,00

2

Biuro Usług Budowlanych mgr inż. Andrzej Głąb

Al. Jana Pawła II 25A /401

37-450 Stalowa Wola

(15)

  45,00

  45,00

2

EURO-ALLANS Pracownia Projektowa Sp z o.o.

ul. Marusarzówny 2 /22

80-288 Gdańsk

(5)

  37,00

  37,00

2

BIK-KOPCZYK Piotr Kopczyk

ul. Podwisłocze 36 /101

35-309 Rzeszów

(11)

  37,00

  37,00

2

PROMOST-WISŁA Sp z o.o.

ul. Radosna 8a

43-460 Wisła

(9)

  33,00

  33,00

2

Konsorcjum Firm  Lider Usługi Projektowe Tomasz Swynczak i  Partner Przedsiębiorstwo. Usług Geodezyjno-Projektowych GEOMIAR Sp z o.o.

ul. Słowackiego 24 /86

35-060 Rzeszów

 (12)

  33,00

  33,00

2

Biuro Konstrukcyjne REJPROJEKT Anna Rej

Siołkowa 336

33-330 Grybów

(2)

  18,00

  18,00

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

1

13

Projektowanie i Nadzór Dróg

Paweł Besiński

os. Armii Krajowej 17 /53

37-500 Jarosław

Oferta odrzucona w obu zadaniach

Art. 89. ust.1 pkt 5,

Oferta została odrzucona ponieważ wykonawca został wykluczony

2

14

FHU DROG-ART

Artur Tomczyk

Wietlin 112

37-543 Laszki

Oferta odrzucona w obu zadaniach

Art.90 ust. 3

Uzasadnienie :

Ad Zad. 1 Oferent nie złożył wyjaśnień , że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Art.89 ust. 1 pkt 6

Uzasadnienie :

Ad Zad. 2 Oferent poinformował zamawiającego, że jego oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny.

3

1

Egis Poland Sp zo.o.

ul. Puławska 182

02-670 Warszawa

Oferta odrzucona w zadaniu 1

Art.90 ust. 3

Uzasadnienie :

Oferent nie złożył wyjaśnień , że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

 

Zamawiający wykluczył z postępowania:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

1

Projektowanie i Nadzór Dróg

Paweł Besiński

os. Armii Krajowej 17 /53

37-500 Jarosław

Art. 24 ust. 2 pkt 4

Nie złożono dokumentu: Aktualna informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy

Uzasadnienie :

Zamawiający wymagał aby w ofercie złożyć aktualną informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

W ofercie złożona jest informacja z Krajowego Rejestru Karnego wystawiona wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert., tj z 02.05.2011 roku. Pomimo wezwania Oferent nie uzupełnił dokumentu.

Nisko dnia: 2012-02-29

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 marca 2012 09:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Ortylewski
Ilość wyświetleń: 2586
01 marca 2012 09:04 (Andrzej Ortylewski) - Zmiana danych dokumentu.
01 marca 2012 09:03 (Andrzej Ortylewski) - Dodanie dokumentu.