Zamówienia do 30 000 euro

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

ZARZĄDZENIE NR 162/2014 Burmistrza Gminy i Miasta w Nisku z dnia 24 września 2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro