Zamówienia do 30 000 euro

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

ZARZĄDZENIE NR 162/2014

Burmistrza Gminy i Miasta w Nisku

z dnia 24 września 2014r.

 

w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

Na podstawie art. 31 w związku z art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594), art. 44  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. .j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885) oraz art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Wprowadza się „Regulamin udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro” obowiązujący w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Regulamin o którym mowa w § 1 nie dotyczy procedur, które są uregulowane odrębnym zarządzeniem.

 

§ 3

Zobowiązuję się pracowników Urzędu Gminy i Miasta Nisko do zapoznania się z treścią Regulaminu, o którym mowa w § 1 oraz do przestrzegania zawartych w nim postanowień.

 

§4

Traci moc zarządzenie nr 124/2014 Burmistrza Gminy i Miasta w Nisku z dnia 18 lipca 2014 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 września 2014 r

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Burmistrz Gminy i Miasta
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Agnieszka Duda-Wermińska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 lipca 2014 13:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Ortylewski
Ilość wyświetleń: 4142
26 września 2014 15:04 (Andrzej Ortylewski) - Dodanie załącznika [2014_09_26_14_38_12.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 września 2014 15:04 (Andrzej Ortylewski) - Usunięcie załącznika [regulamin_udzielania_zamownien_publicznych_gmina_nisko.zip] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 września 2014 15:02 (Andrzej Ortylewski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)