Protokoły Sesji RM

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Protokół posiedzenia XXVIII sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 16 września 2020r.

Porządek obrad: Otwarcie sesji. Sprawdzenie listy obecności. Zobacz listę Przedstawienie porządku obrad. Przyjęcie protokołów z XXV, XXVI, XXVII sesji Rady Miejskiej w Nisku. Informacja Burmistrza na temat bieżących spraw Gminy. Zapoznanie się z op

Protokół posiedzenia XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 15 lipca 2020r.

Porządek obrad posiedzenia: Otwarcie sesji. Sprawdzenie listy obecności. Zobacz listę Przedstawienie porządku obrad. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nisko na lata 2020-2030. Zo

Protokół posiedzenia XXVI sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 30 czerwca 2020r.

Porządek obrad: Otwarcie obrad sesji. Sprawdzenie listy obecności. Zobacz listę Przedstawienie porządku obrad. Wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Nisko o zmianę porządku obrad XXVI Sesji Rady Miejskiej w Nisku.

Protokół posiedzenia XXV sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 maja 2020r.

Porządek obrad: Otwarcie sesji. Sprawdzenie listy obecności. Zobacz listę Przedstawienie porządku obrad. Przyjęcie protokołów z XXII, XXIII, XXIV sesji Rady Miejskiej w Nisku. Informacja Burmistrza na temat bieżących spraw Gminy.

Protokół posiedzenia XXIV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 29 kwietnia 2020r.

Porządek obrad Otwarcie sesji. Sprawdzenie listy obecności. Zobacz listę Przedstawienie porządku obrad. Przedyskutow

Protokół posiedzenia XXIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 7 kwietnia 2020r.

Porządek obrad: Otwarcie sesji. Sprawdzenie listy obecności. Zobacz listę Przedstawienie porządku obrad. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej G

Protokół posiedzenia XXII sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 25 lutego 2020r.

Porządek obrad: Otwarcie sesji. Sprawdzenie listy obecności. Zobacz listę Przedstawienie porządku obrad. Przyjęcie protokołów z XIX, XX, XXI sesji Rady Miejskiej w Nisku. Inf

Protokół posiedzenia XXI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 24 stycznia 2020r.

Porządek obrad: Otwarcie sesji. Sprawdzenie listy obecności. Zobacz listę Przedstawienie porządku obrad. Wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Nisko o zmianę porządku posiedzenia poprzez wprowadzenie projektów uchwał: - zmieniającej uchwałę Nr XX/154/19 Rady

Protokół posiedzenia XX sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 30 grudnia 2019r.

Porządek obrad: Otwarcie obrad sesji. Sprawdzenie listy obecności. Zobacz listę Przedstawienie porządku obrad. Wniosek Burmistrza o zmianę porządku obrad XX Sesji Rady Miejskiej w Nisku poprzez dodanie po punkcie 4 punktó

Protokół posiedzenia XIX sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 18 grudnia 2019r.

Porządek obrad: Otwarcie sesji. Sprawdzenie listy obecności. Zobacz listę Przedstawienie porządku obrad. Wniosek Burmistrza o zmianę porządku obrad XIX Sesji Rady Miejskiej w Nisku poprzez dodanie punktów w brzmieniu: -Przedyskutowani