Protokoły Sesji RM

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Protokół posiedzenia VIII sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 11 kwietnia 2019r.

Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Sprawdzenie listy obecności. Zobacz listę 3. Przedstawienie porządku obrad. 4. Wniosek o zmianę porządku obrad. Zobacz wynik głosowania 5. Przyjęcie protokołu ob

Protokół posiedzenia VII sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 14 marca 2019r.

Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Sprawdzenie listy obecności. Zobacz listę 3. Przedstawienie porządku obrad. 4. Wniosek o zmianę porządku obrad poprzez dodanie projektu uchwały w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej na pomniku Orląt Lwowskich.

Protokół posiedzenia VI sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 30 stycznia 2019r.

Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Sprawdzenie listy obecności. Zobacz listę 3. Przedstawienie porządku obrad. 4. Informacja Burmistrza na temat bieżących spraw Gminy. 5. Analiza

Protokół posiedzenia V nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 16 stycznia 2019r.

Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Sprawdzenie listy obecności. Zobacz listę

Protokół posiedzenia IV sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 28 grudnia 2018r.

Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Złożenie ślubowania przez radnego Rady Miejskiej w Nisku – S. Jaskota. 3. Sprawdzenie listy obecności. Zobacz listę 4. Przyjęcie porządku obrad. Zobacz wynik głosowania

Protokół posiedzenia III sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 18 grudnia 2018r.

Porządek obrad: Otwarcie sesji. Sprawdzenie listy obecności. Zobacz listę Wniosek o zmianę porządku obrad, Przyjęcie porządku obrad.