Protokoły Sesji RM

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Protokół posiedzenia XVII sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 29 października 2019r.

Porządek obrad: Otwarcie sesji. Sprawdzenie listy obecności. Zobacz listę Przedstawienie porządku obrad. Wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Nisko o zmianę porządku obrad XVII

Protokół posiedzenia XVI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 15 października 2019r.

Porządek obrad: Otwarcie sesji. Sprawdzenie listy obecności. Zobacz listę Przedstawienie porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r. Zobacz wynik głosowania Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu

Protokół posiedzenia XV sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 25 września 2019r.

Porządek obrad: Otwarcie sesji. Wręczenie stypendiów dla najzdolniejszych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Nisko za rok szkolny 2018/2019. Sprawdzenie listy obecności. Zobacz listę Przedstawienie porządku

Protokół posiedzenia XIV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 12 września 2019r.

Porządek obrad: Otwarcie sesji. Sprawdzenie listy obecności. Zobacz listę Wniosek o zmianę porządku posiedzenia poprzez wprowadzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu jednostki budżetowej pn. Zarząd Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej.

Protokół posiedzenia XIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 13 sierpnia 2019r.

Porządek obrad: Otwarcie sesji. Sprawdzenie listy obecności. Zobacz listę Przedstawienie porządku obrad.

Protokół posiedzenia XII sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 25 lipca 2019r.

Porządek obrad: Otwarcie sesji. Sprawdzenie listy obecności. Zobacz listę Przedstawienie porządku obrad. Wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Nisko o zmianę porządku posiedzenia poprzez wprowadzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wiel

Protokół posiedzenia XI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 11 lipca 2019r.

Porządek obrad: Otwarcie sesji. Sprawdzenie listy obecności. Zobacz listę Przedstawienie porządku obrad. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr X/80/2019 Rady Miejskiej

Protokół posiedzenia X sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 18 czerwca 2019r.

Porządek obrad: Otwarcie sesji. Sprawdzenie listy obecności. Zobacz listę Przedstawienie porządku obrad. Informacja Burmistrza na temat bieżących spraw Gminy. Przedstawienie raportu o stanie Gminy i Miasta Nisko za 2018r.

Protokół posiedzenia IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 9 maja 2019r.

Porządek obrad: Otwarcie sesji. Sprawdzenie listy obecności. Zobacz listę Przedstawienie porządku obrad. Zmiana porządku obrad poprzez dodanie w pkt 8 projektu uchwały w sprawie nadania sztandaru PSP Nr 1 im. gen. Stanisława Dąbka w Nisku. Zobacz

Protokół posiedzenia VIII sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 11 kwietnia 2019r.

Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Sprawdzenie listy obecności. Zobacz listę 3. Przedstawienie porządku obrad. 4. Wniosek o zmianę porządku obrad. Zobacz wynik głosowania 5. Przyjęcie protokołu ob