Komunikaty

obwieszczenie kierowane do mieszkańców bloku nr 18a przy ul. Tysiąclecia i bloku nr 5 przy ul. Wojska Polskiego w Nisku- o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy na budowę 15 garaży w Nisku

Nisko, 31.08.2020r.

 

PPB.6733.111.2020.MS

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

 

       Stosownie do art. 10 §1 oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 256 z późn.zm.), niniejszym z a w i a d a m i a m, że na wniosek z dnia 14.08.2020r. (data wpływu 24.08.2020r.), zostało wszczęte postępowanie zmierzające do wydania decyzji o warunkach zabudowy dla terenu działek o nr ew. 2848/17, 2848/15 położonych w miejscowości Nisko, pod realizację inwestycji polegającej na budowie 15 garaży.

 

        Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony postępowania (mieszkańcy bloku nr 18a przy ul. Tysiąclecia i bloku nr 5 przy ul. Wojska Polskiego w Nisku) osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530 ) oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji.

 

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

 

mgr inż. Waldemar Ślusarczyk

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 września 2020 10:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 141
08 września 2020 10:26 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)