Raport za rok 2018 (2019)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o możliwości udziału mieszkańców Gminy i Miasta Nisko w debacie nad raportem o stanie Gminy i Miasta Nisko za 2018r.

Zgodnie z art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Burmistrz Gminy i Miasta Nisko przedstawi raport o stanie Gminy i Miasta Nisko za 2018 r. na najbliższej Sesji Rady Miejskiej w Nisku, która odbędzie się dnia 18 czerwca 2019 r. (wtorek) o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Gminy i Miasta Nisko. Raport obejmuje podsumowanie...