Raport za rok 2018

Informacja o możliwości udziału mieszkańców Gminy i Miasta Nisko w debacie nad raportem o stanie Gminy i Miasta Nisko za 2018r.

Zgodnie z art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Burmistrz Gminy i Miasta Nisko przedstawi raport o stanie Gminy i Miasta Nisko za 2018 r. na najbliższej Sesji Rady Miejskiej w Nisku, która odbędzie się dnia 18 czerwca 2019 r. (wtorek) o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Gminy i Miasta Nisko. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Miejskiej w Nisku.

 

W porządku obrad Sesji zostanie ujęta procedura absolutoryjna. Raport o stanie gminy będzie rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem przeprowadzona zostanie debata, w której mieszkańcy Gminy i Miasta Nisko będą mogli zabierać głos.

 

Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy, Rada Miejska przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko wotum zaufania.

 

Mieszkaniec Gminy i Miasta Nisko, który chciałby zabrać głos w debacie, musi złożyć do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nisku pisemne zgłoszenie wraz z podpisami co najmniej 50 osób, udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie.

 

Wzór zgłoszenia i lista poparcia w załączeniu.

 

Zgłoszenia należy składać do dnia 17 czerwca 2019 r. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00 w Biurze Rady Miejskiej Urzędu Gminy i Miasta Nisko, Pl. Wolności 14.

 

Mieszkańcy zostaną dopuszczeni do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15 – o zwiększeniu tej liczby postanawia Rada.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Biuro Rady Miejskiej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Katarzyna Dubiel
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 maja 2019 11:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Ortylewski
Ilość wyświetleń: 741
10 czerwca 2019 10:28 (Andrzej Ortylewski) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
10 czerwca 2019 10:28 (Andrzej Ortylewski) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
10 czerwca 2019 10:28 (Andrzej Ortylewski) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)