Wybory Parlamentarne - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Burmistrza o numerach i granicach głosowania

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Nisko o numerach i granicach głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu RP.

Informacja w sprawie głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu.

Wyborcy chcący głosować poza miejscem zamieszkania winni posiadać zaświadczenie o prawie do głosowania. Zaświadczenia wydawane są przez Urząd Gminy w miejscu stałego pobytu wyborcy. Jeżeli wyborca przebywa czasowo w Nisku może również wystąpić z wnioskiem o dopisanie go do tutejszego spisu wyborców. Należy jednak pamiętać...

Uchwała OKW w Rzeszowie - inforamacja o składzie, siedzibie i dyżurach OKW w Rzeszowie

Uchwała OKW w Rzeszowie z dnia 24.08.2011r w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o składzie OKW w Rzeszowie, siedzibie i pełnionych dyżurach.

Obwieszczenie OKW z dnia 08.08.2011r. - informacja o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 09.10.2011r.

Obwieszczenie PKW z dnia 08.08.2011r - informacja o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 09.10.2011r.

Informacja Burmistrza o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów na czlonków obwodowych komisji wyborczych.

Informacja Burmistrza o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.

Informacja o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Nisko z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych.