Podatki i opłaty lokalne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Stawki podatków i opłat lokalnych na rok 2020

Stawki podatków i opłat lokalnych na rok 2020 nie uległy zmianie i są takie same jak w roku 2018. Zobacz stawki podatków i opłat lokalnych na rok 2020

Nowe wzory informacji podatkowych - obowiązują od 1 lipca 2019r.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości Zobacz (pobierz) wzory doku

Zwrot podatku akcyzowego

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT w terminie od 1 lutego 2019r. do 28 lutego 2019r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz...

Stawki podatków i opłat lokalnych na rok 2019

Stawki podatków i opłat lokalnych oraz formularze (z wyjątkiem deklaracji na podatek od środków transportowych) na rok 2019 nie uległy zmianie i są takie same jak w roku 2018.

Stawki podatków i opłat lokalnych na rok 2018

Wzory formularzy Uchwała Nr XIII/125/07 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie określenia zwolnień w podatku od nieruchomości

Stawki podatków i opłat lokalnych na rok 2017

Uchwała Nr XIV/99/15 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 19 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.