Akty prawne

Uchwała Nr LIII/405/14 z 29 października 2014r. w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Gminy i Miasta Nisko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015rok”.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 grudnia 2014 09:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Maria Kopeć
Ilość wyświetleń: 459
10 grudnia 2014 09:27 (Maria Kopeć) - Opublikowanie dokumentu.
10 grudnia 2014 09:26 (Maria Kopeć) - Dodanie załącznika [uchwala_moniki.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
10 grudnia 2014 09:26 (Maria Kopeć) - Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)