Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP na okres powyżej 6 miesięcy oraz zgłoszenie powrotu z tego wyjazdu

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Obywatel polski który wyjeżdża poza granice RP bez zamiaru stałego pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd oraz powrót przedkładając:

  • do wglądu dowód osobisty lub paszport osoby dokonującej zgłoszenia
  • wypełniony i podpisany formularz "Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP” (w przypadku zgłaszania wyjazdu)
  • wypełniony i podpisany formularz: "Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP trwającego dłużej niż 6 miesięcy” (w przypadku zgłoszenia powrotu)

 

Do pobrania:

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty należy składać w referacie USC i Spraw Obywatelskich ul. Kościuszki 1a(poniedziałek – piątek godz. 7:30 -15:30)
Tel. +48 15 8415655

Opłaty

Brak

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie – w chwili przyjęcia przez organ gminy zgłoszenia meldunkowego

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 722)
  • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełnienia formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2011 r. Nr 220, poz. 1306)

Tryb odwoławczy

Brak

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Teresa Turek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 kwietnia 2017 11:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Ortylewski
Ilość wyświetleń: 838
28 kwietnia 2017 11:13 (Andrzej Ortylewski) - Utworzenie sprawy.