Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
 2. Faktury VAT na zakup oleju napędowego wystawione na wnioskodawce.
 3. Umowy dzierżawy na grunty będące w posiadaniu wnioskodawcy

Pobierz wniosek

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy i Miasta Pl Wolności 14 pokój nr 12 (poniedziałek - piątek godz, 7:30 – 15:30).

Opłaty

Bez opłat

Termin i sposób załatwienia

  1. Składanie wniosków następuje w dwóch terminach:
   • od 1 lutego do końca lutego danego roku
   • od 1 sierpnia do 31 sierpnia danego roku
  2. Wydanie decyzji w terminie 30 dni od złożenia wniosku, określającej zwrot podatku akcyzowego przyznanego za okres określony we wniosku.
  3. Wypłata przyznanego zwrotu podatku akcyzowego przyznanego na podstawie decyzji następuje w terminach:
   • od 1 kwietnia do 30 kwietnia - jeżeli wniosek został złożony w terminie od 1 lutego do końca lutego
   • od 1 października do 31 października - jeżeli wniosek został złożony w terminie od 1 sierpnia do 31 sierpnia.

O formie odbioru zwrotu podatku decyduje wnioskodawca. Jeżeli wnioskodawca nie odbierze w w.w. terminie przyznanej kwoty zwrotu podatku to zostanie on zwrócony na rachunek budżetu państwa.

Podstawa prawna

 • Ustawa o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego z dnia 10 marca 2006r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340)

Tryb odwoławczy

W przypadku niezadowolenia z wydanej decyzji, wnioskodawca ma prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Nisko w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Finansowy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 października 2016 15:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Ortylewski
Ilość wyświetleń: 1045
27 września 2017 14:41 (Andrzej Ortylewski) - Aktualizacja danych sprawy.
27 września 2017 14:40 (Andrzej Ortylewski) - Aktualizacja danych sprawy.
28 października 2016 15:20 (Andrzej Ortylewski) - Utworzenie sprawy.