Podatek od nieruchomości - osoby prawne i jednostki organizacyjne

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Deklaracja na podatek od nieruchomości sporządzona na formularzu DN-1 według ustalonego wzoru, złożona przez osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nie mające osobowości prawnej w terminie do 15 stycznia lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku w podatku rolnym względnie zaistnienia zmian mających wpływ na wysokość opodatkowania.

Pobierz deklrację

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy i Miasta Pl Wolności 14 pokój nr 12 (poniedziałek - piątek godz, 7:30 – 15:30).

Opłaty

Bez opłat

Termin i sposób załatwienia

W terminie 30 dni od dnia złożenia deklaracji Referat Finansowy sprawdza je pod względem formalno-rachunkowym i przypisuje kwotę podatku.

Podstawa prawna

  • Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z 12 stycznia 1991 roku (t.j. Dz.U. z 2016 roku, poz. 716 ze zm.)
  • Ustawa Ordynacja Podatkowa z 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz.U. z 2016 roku, poz. 617 ze zm.)
  • Uchwała Nr XXIX/223/16 Rady Miejskiej w Nisku z 24 listopada 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urzedowy Województwa Podkarpackiego z 2016 roku, poz. 3839)
  • Uchwała Nr XIV/99/15 Rady Miejskiej w Nisku z 19 listopada 2015 roku w sprawie wzoru formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego
  • Uchwała Nr XIII/125/07 Rady Miejskiej w Nisku z 27 listopada 2007roku w sprawie określenia zwolnień w podatku od nieruchomości

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Finansowy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 października 2016 14:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Ortylewski
Ilość wyświetleń: 1824
27 września 2017 14:28 (Andrzej Ortylewski) - Aktualizacja danych sprawy.
28 października 2016 14:01 (Andrzej Ortylewski) - Utworzenie sprawy.