Zezwolenie na uprawę maku i konopi włóknistych

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek do Burmistrza Gminy i Miasta Nisko złożony na piśmie;

Oświadczenie wnioskodawcy, że dysponuje pomieszczeniem zabezpieczonym przed kradzieżą makówki;

Oświadczenie wnioskodawcy, że nie był karany za przestępstwa, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomani.

Wniosek w formacie pdf

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy i Miasta Pl. Wolności 14
pokój nr 12 (poniedziałek-piątek godz, 7:30 – 15:30)

Opłaty

Opłata skarbowa – 30,00 zł.

Termin i sposób załatwienia

Zezwolenie wydaje Burmistrz Gminy i Miasta Nisko w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomani (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.);
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1257).

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji służy wnioskodawcy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu, w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 grudnia 2012 10:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Ortylewski
Ilość wyświetleń: 1800
29 września 2017 09:39 (Andrzej Ortylewski) - Aktualizacja danych sprawy.
29 września 2017 09:33 (Andrzej Ortylewski) - Aktualizacja danych sprawy.
19 grudnia 2012 10:47 (Andrzej Ortylewski) - Utworzenie sprawy.