Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

  • Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego z potwierdzonymi wydatkami za mieszkanie za ostatni miesiąc przez zarządcę budynku mieszkalnego
  • Deklaracja o dochodach gospodarstwa domowego z trzech ostatnich miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, wraz z dołączonymi zaświadczeniami o wysokości i źródłach dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego, odcinkami ZUS, oświadczeniami, oświadczenie o stanie majątkowym.
  • Dowód osobisty wnioskodawcy; właściciele domów mieszkalnych lub lokali mieszkalnych wykupionych na własność (z terenu gminy) – do wglądu
  • Zaświadczenie o aktualnej powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego
  • Dokumenty potwierdzające własność domu ( akt notarialny, postanowienie sądowe o spadku)
  • Rachunek za wodę, wywóz nieczystości stałych i ciekłych oraz energię cieplną i elektryczną za ostatni miesiąc.

    Wniosek w formacie pdf

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy i Miasta Pl Wolności 14 pokój nr 12 (poniedziałek - piątek godz. 7:30 – 15:30).

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U.2013.966 t.j.)

Tryb odwoławczy

Wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu ul. Św. Barbary 12, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Organizacji i Kadr
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Małgorzata Skalny
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 października 2011 11:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Ortylewski
Ilość wyświetleń: 3149
23 listopada 2017 08:07 (Andrzej Ortylewski) - Aktualizacja danych sprawy.
19 maja 2016 15:06 (Andrzej Ortylewski) - Aktualizacja danych sprawy. Aktualizacja podstawy prawnej.
11 października 2011 11:21 (Andrzej Ortylewski) - Utworzenie sprawy.