Nazewnictwo ulic i placów

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

  • Nazwy ulicom (placom) mającym status drogi publicznej nadaje się z urzędu. Zainteresowani mieszkańcy mogą również wnioskować o nadanie nazwy nowo powstałym ulicom (placom) lub o zmianę nazwy istniejącym ulicom.
  • Nadanie nazwy drodze wewnętrznej wymaga uzyskania pisemnej zgody właścicieli terenów na których jest ona zlokalizowana.

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy i Miasta Nisko Pl Wolności 14 pokój nr 12 (poniedziałek - piątek godz, 7:30 – 15:30).

Wniosek w formacie pdf

Opłaty

Brak.

Termin i sposób załatwienia

Odpowiedź w terminie do 2 miesięcy od dnia otrzymania wniosku.

Załatwienie sprawy wymaga podjęcie stosownej Uchwały przez Radę Miejską w Nisku oraz publikacji tej Uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 8.03.1990r o samorządzie gminnym
  • Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych

Tryb odwoławczy

Brak formalnej instytucji odwoławczej.

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Gospodarki Nieruchomościami
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Teresa Nobis
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 października 2011 10:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Ortylewski
Ilość wyświetleń: 2674
04 października 2017 09:40 (Zbigniew Drewniak) - Aktualizacja danych sprawy. aktualizacja nr pokoju biura podawczego
02 grudnia 2014 08:45 (Andrzej Ortylewski) - Aktualizacja danych sprawy.
05 października 2011 10:08 (Andrzej Ortylewski) - Utworzenie sprawy.