Wykup lokalu mieszkalnego

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek skierowany do Burmistrza Gminy i Miasta złożony na piśmie.

Wniosek w formacie pdf

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy i Miasta Pl Wolności 14 pokój nr 12 (poniedziałek - piątek godz, 7:30 – 15:30).

Opłaty

Nie podlega.

Termin i sposób załatwienia

Po zaopiniowaniu wniosku przez MZAM w Nisku zleca się rzeczoznawcy wycenę lokalu. Następnie Burmistrz Gminy i Miasta Nisko wydaje Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Nisko przeznaczonych do zbycia. Wykaz ten podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Nisku. Następnie przygotowuje się protokół rokowań który stanowi podstawę do sporządzenia umowy notarialnej i sprzedaży lokalu.

Podstawa prawna

 

  • Ustawa z dn. 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
  • Ustawa dnia 24 czerwca 1994r o własności lokali
  • Uchwała Nr XL/366/98 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 5 lutego 1998r. zmieniona uchwałą Nr XXII/257/00 Rady Miejskiej z dnia 24 sierpnia 2000r. określająca zasady zbywania lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Gospodarki Nieruchomościami
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Krystyna Stanisławska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 października 2011 09:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Ortylewski
Ilość wyświetleń: 2039
04 października 2017 11:37 (Zbigniew Drewniak) - Aktualizacja danych sprawy. aktualizacja nr pokoju biura podawczego
02 grudnia 2014 08:08 (Andrzej Ortylewski) - Aktualizacja danych sprawy.
05 października 2011 09:56 (Andrzej Ortylewski) - Utworzenie sprawy.