Sprzedaż nieruchomości Gminy Nisko

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek o nabycie nieruchomości zawierający dane geodezyjne tej nieruchomości oraz cel nabycia.

Do wniosku należy dołączyć kopię mapy sytuacyjno-wysokościowej z zaznaczonym terenem będącym przedmiotem wniosku.

Wniosek w formacie pdf

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy i Miasta Pl Wolności 14 pokój nr 12 (poniedziałek - piątek godz, 7:30 – 15:30).

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej.

 

Termin i sposób załatwienia

Odpowiedź w terminie do 2 miesięcy od dnia otrzymania wniosku. Sprawa jest rozstrzygana w trybie cywilnoprawnym. Terminy kpa nie mają zastosowania.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
  • Ustawa z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Gospodarki Nieruchomościami
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Stanisława Rogala
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 października 2011 09:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Ortylewski
Ilość wyświetleń: 3250
04 października 2017 11:35 (Zbigniew Drewniak) - Aktualizacja danych sprawy. aktualizacja nr pokoju biura podawczego
02 grudnia 2014 08:02 (Andrzej Ortylewski) - Aktualizacja danych sprawy.
13 października 2011 13:04 (Zbigniew Drewniak) - Aktualizacja danych sprawy.