Rozgraniczenie nieruchomości

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

  • Wniosek do Burmistrza Gminy i Miasta Nisko.
  • Kopia mapy ewidencyjnej z naniesionym zakresem wnioskowanego rozgraniczenia.


Wniosek w formacie pdf

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy i Miasta Pl Wolności 14 pokój nr 12 (poniedziałek - piątek godz, 7:30 – 15:30).

Opłaty

Opłata skarbowa w wysokości 10,00 zł.

Dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku o rozgraniczenie

Termin i sposób załatwienia

Terminy wg Kodeksu postępowania administracyjnego art. 35-36. 

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
  2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 kwietnia 1999r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości.

Tryb odwoławczy

Na postanowienie o rozgraniczeniu nie przysługuje zażalenie.
Od decyzji o rozgraniczeniu strony postępowania mogą odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Gospodarki Nieruchomościami
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Zbigniew Drewniak
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 października 2011 09:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Ortylewski
Ilość wyświetleń: 2618
04 października 2017 11:33 (Zbigniew Drewniak) - Aktualizacja danych sprawy. aktualizacja nr pokoju biura podawczego
04 grudnia 2014 10:49 (Andrzej Ortylewski) - Aktualizacja danych sprawy.
13 października 2011 12:56 (Zbigniew Drewniak) - Aktualizacja danych sprawy.