Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek do Burmistrza Gminy i Miasta Nisko złożony na piśmie wraz z następującymi dokumentami:

 • wypis z rejestru gruntów
 • odpis z księgi wieczystej
 • kopię mapy zasadniczej
 • kopię mapy ewidencyjnej


Wniosek w formacie pdf

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy i Miasta Pl Wolności 14 pokój nr 12 (poniedziałek - piątek godz, 7:30 – 15:30).

Opłaty

 • 10,00 zł za wydanie decyzji o przekształceniu.
  Dowody wpłaty tych opłat należy dołączyć do wniosku o przekształcenie.
 • Opłata za przekształcenie użytkowania wieczystego płatna na rachunek Gminy i Miasta Nisko Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli 68 9430 0006 0037 8343 2000 0001 w terminie 14 dni od dnia wydania decyzji o przekształceniu

 

Termin i sposób załatwienia

 

 • Terminy KPA
 • Decyzja o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności lub decyzja o odmowie przekształcenia.
 • O formie odbioru decyduje wnioskodawca.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Tryb odwoławczy

Wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu ul. Św. Barbary 12, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 października 2011 09:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Ortylewski
Ilość wyświetleń: 2400
04 października 2017 11:32 (Zbigniew Drewniak) - Aktualizacja danych sprawy. aktualizacja nr pokoju biura podawczego
28 sierpnia 2014 14:44 (Andrzej Ortylewski) - Aktualizacja danych sprawy.
13 października 2011 13:02 (Zbigniew Drewniak) - Aktualizacja danych sprawy.