Oddanie nieruchomości w dzierżawę

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 

  • Wniosek zawierający określenie geodezyjne nieruchomości (położenie, powierzchnia dzierżawy, cel dzierżawy)
  • Kserokopia aktualnej mapy ewidencyjnej i sytuacyjno-wysokościowej z naniesioną lokalizacją nieruchomości wnioskowanej do dzierżawy.


Wniosek w formacie pdf

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy i Miasta Pl Wolności 14 pokój nr 12 (poniedziałek - piątek godz, 7:30 – 15:30).

Opłaty

Czynsz dzierżawny.

Termin i sposób załatwienia

Na okres 3 lat dzierżawę zawiera Burmistrz Gminy i Miasta.
Powyżej 3 lat umowę zawiera Burmistrz na podstawie zgody Rady Miejskiej w formie uchwały.
Odbiór umowy dzierżawy osobiście przez wnioskodawcę.

Podstawa prawna

Art. 693-709 Kodeksu cywilnego.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 października 2011 08:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Ortylewski
Ilość wyświetleń: 2144
04 października 2017 11:29 (Zbigniew Drewniak) - Aktualizacja danych sprawy. aktualizacja nr pokoju biura podawczego
05 października 2011 08:54 (Andrzej Ortylewski) - Utworzenie sprawy.