Zaświadczenie (informacja) wydawana na wniosek z określeniem położenia rzeczowego terenu nieruchomości.

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zaświadczenia (informacji).

Wniosek w formacie pdf

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy i Miasta Pl Wolności 14 pokój nr 12 (poniedziałek-piątek godz, 7:30 – 15:30).

Opłaty

Opłata skarbowa (wnosi się przy złożeniu wniosku) od wydanego zaświadczenia – 17 zł.

Termin i sposób załatwienia

7 dni.

Podstawa prawna

Art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r.,  poz. 1073)

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 września 2011 13:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Ortylewski
Ilość wyświetleń: 2123
12 października 2017 11:19 (Andrzej Ortylewski) - Aktualizacja danych sprawy.
21 września 2011 14:05 (Andrzej Ortylewski) - Aktualizacja danych sprawy.
21 września 2011 13:35 (Andrzej Ortylewski) - Utworzenie sprawy.