Wydanie wypisu, wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub wypisu, wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wypisy i wyrysy wydawane są na wniosek, do którego należy załączyć 2 egzemplarze mapy sytuacyjnej z określeniem położenia rzeczowego terenu w połączeniu z najbliższą drogą publiczną - ulicą miejską (np. turystyczny plan miasta).

Wniosek w formacie pdf

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy i Miasta Pl Wolności 14 pokój nr 12 (poniedziałek-piątek godz, 7:30 – 15:30).

Opłaty

Opłata skarbowa (wnosi się przy złożeniu wniosku) w zależności od ilości stron wypisu i wyrysu – od 50 zł do 200 zł.

Termin i sposób załatwienia

1 miesiąc.

Podstawa prawna

Art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r.,  poz. 1073)

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 września 2011 13:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Ortylewski
Ilość wyświetleń: 2193
12 października 2017 11:16 (Andrzej Ortylewski) - Aktualizacja danych sprawy.
21 września 2011 13:31 (Andrzej Ortylewski) - Utworzenie sprawy.