Gmina i Miasto Nisko

Wykaz spraw

Wniosek o wydanie warunków budowy zjazdu

Jednostka prowadząca:

Wymagane dokumenty:

Wniosek dotyczący warunków budowy zjazdu. Do druku zgłoszenia należy dołączyć:
  • serokopię decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
  • projekt zagospodarowania działki.


Dokument w formacie pdf

Miejsce złożenia dokumentów:

Dokumenty należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy i Miasta Pl Wolności 14 pokój nr 7 (poniedziałek – piątek godz, 7:30 – 15:30) lub przesłać pocztą na adres urzędu.

Opłaty:

Bez opłat.

Termin i sposób załatwienia:

Do 30 dni. Uzgodnienie na mapie zasadniczej Wnioskodawcy.
O formie odbioru decyduje wnioskodawca. Jeśli jej nie wybierze zaświadczenie zostanie wysłane pocztą.

Podstawa prawna:

  • Art. 40, ust. 1, 4 i 6 Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. nr 204, poz. 2086 z późn. zm.),
  • Art. 104 Ustawy z dnia 14 września 1960 roku - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy:

W przypadku niezadowolenia z wydanej decyzji Wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu, za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Nisko. Odwołanie składa się w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy i Miasta Nisko, pok. nr 7, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji Wnioskodawcy.
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 września 2011 10:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Ortylewski
Ilość wyświetleń: 1959
21 września 2011 14:05 (Andrzej Ortylewski) - Aktualizacja danych sprawy.
21 września 2011 10:19 (Andrzej Ortylewski) - Utworzenie sprawy.
Realizacja: IDcom.pl