Wniosek na dysponowanie gruntem

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek dotyczący prawa na dysponowanie gruntem stanowiącym własność Gminy Nisko. Do druku zgłoszenia należy dołączyć:
  • kserokopię wyrysu z mapy ewidencyjnej,
  • kserokopię wypisu z ewidencji gruntów,
  • projekt zagospodarowania,
  • opinię ZUDP Nisko.


Dokument w formacie pdf

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy i Miasta Pl Wolności
14 pokój nr 7 (poniedziałek – piątek godz, 7:30 – 15:30) lub przesłać pocztą na adres
urzędu.

Opłaty

Bez opłat.

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni. Uzgodnienie na mapie zasadniczej Wnioskodawcy.
O formie odbioru decyduje wnioskodawca. Jeśli jej nie wybierze zaświadczenie zostanie
wysłane pocztą.

Podstawa prawna

  • Art. 29, ust. 1, pkt. 2 Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. nr 204, poz. 2086 z późn. zm.),
  • Art. 104 Ustawy z dnia 14 września 1960 roku - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

W przypadku niezadowolenia z wydanej decyzji Wnioskodawcy przysługuje prawo złoże-
nia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu, za pośrednic-
twem Burmistrza Gminy i Miasta Nisko. Odwołanie składa się w Biurze Obsługi Klienta
Urzędu Urzędu Gminy i Miasta Nisko, pok. nr 7, w terminie 14 dni od dnia doręczenia
decyzji Wnioskodawcy.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 września 2011 09:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Ortylewski
Ilość wyświetleń: 2587
21 września 2011 09:49 (Andrzej Ortylewski) - Aktualizacja danych sprawy.
21 września 2011 09:48 (Andrzej Ortylewski) - Utworzenie sprawy.