Gmina i Miasto Nisko

Wykaz spraw

Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

Jednostka prowadząca:

Wymagane dokumenty:

Wniosek do Burmistrza Gminy i Miasta Nisko złożony na piśmie zawierający następujące informacje:

 • imię, nazwisko adres zamieszkania wnioskodawcy,
 • rasa psa,
 • wiek psa,
 • płeć psa,
 • imię psa,
 • oznakowanie psa,
 • pochodzenie psa,
 • miejsce i warunki utrzymywanie psa,
 • informacje uzupełniające o psie,
 • oświadczenie o stosowaniu środków ostrożności.


Wniosek w formacie pdf

Miejsce złożenia dokumentów:

Dokumenty należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy i Miasta Pl. Wolności 14
pokój nr 12 (poniedziałek-piątek godz, 7:30 – 15:30)

Opłaty:

Obowiązuje opłata skarbowa w kwocie 82 zł.

Termin i sposób załatwienia:

Decyzję wydaje się w ciągu miesiąca. Termin wydania decyzji uzależniony jest od otrzymania uzupełnienia wniosku w przypadku stwierdzenia ewentualnych braków.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2013.856 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003r w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. Nr 77, poz. 687).

Tryb odwoławczy:

Wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia odwołania, za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Nisko, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu ul. Św. Barbary 12, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji – zezwolenia.

Dokument wytworzony przez: Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 września 2011 11:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Ortylewski
Ilość wyświetleń: 1677
29 września 2017 09:40 Andrzej Ortylewski - Aktualizacja danych sprawy.
29 września 2017 09:31 Andrzej Ortylewski - Aktualizacja danych sprawy.
20 września 2011 11:31 Andrzej Ortylewski - Aktualizacja danych sprawy.
Realizacja: IDcom.pl