Zawiadomienie o wystąpieniu lub podejrzeniu wystąpienia organizmów szkodliwych dla roślin uprawnych

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Zawiadomienie do Burmistrza Gminy i Miasta Nisko złożone na piśmie zawierające następujące informacje:

  • imię, nazwisko i adres zamieszkania (siedziba) zgłaszającego,
  • określenie terenu, na którym występują lub mogą występować organizmy szkodliwe,
  • rodzaj zagrożonych roślin uprawnych,
  • rodzaje zauważonych organizmów szkodliwych podlegających obowiązkowi zwalczania,
  • dostrzeżone objawy wskazujące na obecność organizmów szkodliwych,
  • inne istotne spostrzeżenia.

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy i Miasta Pl. Wolności 14
pokój nr 12 (poniedziałek-piątek godz, 7:30 – 15:30)

Opłaty

Bez opłat.

Termin i sposób załatwienia

Po otrzymaniu zgłoszenia niezwłocznie powiadamia się Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 18 grudnia 2003r o ochronie roślin (Dz. U. z 2004r Nr 11, poz. 94 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 września 2011 09:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Ortylewski
Ilość wyświetleń: 1764
29 września 2017 09:37 (Andrzej Ortylewski) - Aktualizacja danych sprawy.
09 września 2011 09:30 (Andrzej Ortylewski) - Utworzenie sprawy.