Rejestr informacji o środowisku - 55/2014

Dokument

Rodzaj dokumentu:

Prognozy oddziaływania na środowisko

Temat dokumentu:

inne

Nazwa dokumentu:

prognoza oddziaływania na środowisko

Zakres podmiotowy dokumentu:

zg. z art 51 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku ji jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Czy dokument jest ostateczny:

Nie

Data zamieszczenia dokumentu:

2013-10-10

Obszar, którego dokument dotyczy

Województwo:

podkarpackie

Powiat:

niżański

Gmina:

Nisko

Sprawa

Znak sprawy:

F.2.2013

Dokument wytworzył:

Gmina Nikso -Barbara Kowal Słotwińska

Data wydania dokumentu:

2013-08-20

Dokument zatwierdził:

nie dotyczy

Data zatwierdzenia dokumentu:

nie dotyczy

Numery kart innych dokumentów w sprawie:

nie dotyczy

Miejsce przechowywania dokumentu

Nazwa:

Urząd Gminy i Miasta Nisko, Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa, pokój nr 23

Siedziba:

Plac Wolności 14, 37-400 Nisko

Telefon:

15 8415644

E-mail:

ppb.kierownik@nisko.pl

Czy dokument uległ zniszczeniu?:

Nie

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Udostępnij informację:

Tak

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 stycznia 2014 14:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 998
30 stycznia 2014 14:39 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie nowej karty.