Gmina i Miasto Nisko

Rejestr informacji o środowisku

55/2014

Dokument:

Rodzaj dokumentu:Prognozy oddziaływania na środowisko
Temat dokumentu:inne
Nazwa dokumentu:
prognoza oddziaływania na środowisko
Zakres podmiotowy dokumentu:
zg. z art 51 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku ji jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Czy dokument jest ostateczny:Nie
Data zamieszczenia dokumentu:2013-10-10
Uwagi:

Obszar, którego dokument dotyczy:

Województwo:podkarpackie
Powiat:niżański
Gmina:Nisko

Sprawa:

Znak sprawy:F.2.2013
Dokument wytworzył:Gmina Nikso -Barbara Kowal Słotwińska
Data wpływu dokumentu:
Data wydania dokumentu:2013-08-20
Data aktualizacji dokumentu:
Dokument zatwierdził:nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu:nie dotyczy
Numery kart innych dokumentów w sprawie:nie dotyczy

Miejsce przechowywania dokumentu:

Nazwa:Urząd Gminy i Miasta Nisko, Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa, pokój nr 23
Siedziba:Plac Wolności 14, 37-400 Nisko
Telefon: 15 8415644
E-mail:ppb.kierownik@nisko.pl
Czy dokument uległ zniszczeniu?:Nie

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji:

Udostępnij informację:Tak
Podstawa prawna wyłączająca możliwość udostępniania:
Zakres w jakim informacja podlega wyłączeniu od udostępnienia:
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 stycznia 2014 14:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 923
30 stycznia 2014 14:39 Monika Biało-Gajda - Dodanie nowej karty.
Realizacja: IDcom.pl