Rejestr informacji o środowisku - 18/2011

Dokument

Rodzaj dokumentu:

Analizy, opracowania ekofizjograficzne, wyniki badań i pomiarów

Temat dokumentu:

inne

Nazwa dokumentu:

Opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb mpzp dla terenu w rejonie skrzyżowania ul. Lubelskiej (DK-19) i ul.Mickiewicza w Zarzeczu

Zakres podmiotowy dokumentu:

Podstawowy, formularz F

Czy dokument jest ostateczny:

Tak

Obszar, którego dokument dotyczy

Województwo:

podkarpackie

Powiat:

niżański

Gmina:

Nisko

Sprawa

Znak sprawy:

7.2009

Dokument wytworzył:

Usługowy Zakład Fizjografi i Geologii Inżynierskiej mgr Emil Nowak - Rzeszów

Dokument zatwierdził:

nie dotyczy

Data zatwierdzenia dokumentu:

nie dotyczy

Numery kart innych dokumentów w sprawie:

nie dotyczy

Miejsce przechowywania dokumentu

Nazwa:

Urząd Gminy i Miasta Nisko, Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa, pokój nr 23

Siedziba:

Plac Wolności 14, 37-400 Nisko

Telefon:

15 8415644

E-mail:

ppb.kierownik@nisko.pl

Czy dokument uległ zniszczeniu?:

Nie

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

Udostępnij informację:

Tak

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 września 2011 14:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Ortylewski
Ilość wyświetleń: 749
05 września 2011 14:08 (Andrzej Ortylewski) - Dodanie nowej karty.