Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina i Miasto Nisko
https://bip.nisko.pl

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze d/s środków pomocowych

Informacja o wynikach naboru

na wolne stanowisko urzędnicze d/s środków pomocowych

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany Pan Łukasz Słoboda zamieszkały w Nisku

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Działając na podstawie art.3d ust.1 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych / Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1593 z póżn. zm./ informuje się, iż zakończona została procedura naboru na wolne stanowisko urzędnicze d/s środków pomocowych i w jej wyniku wybrany został Pan Łukasz Słoboda zamieszkały w Nisku .

 

Pan Łukasz Słoboda posiada wymagane wykształcenie oraz wiedzę na temat unii europejskiej oraz problematykę związaną z pozyskiwaniem dotacji unijnych. W wyniku analizy dokumentacji oraz ustnej rozmowy kwalifikacyjnej Komisja stwierdziła, że kwalifikacje i doświadczenie zawodowe Pana Łukasz Słobody pozwolą na prawidłowe spełnienie wymagań stawianych na stanowisku d/s środków pomocowych w Referacie Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku.